DEPOT
W ramach prowadzonego Depot Kontenerowego zajmujemy się:

  • składowaniem,
  • przeglądami technicznymi,
  • naprawą wszelkiego rodzaju sprzętu kontenerowego typu morskiego.

Trzy depoty znajdują się w Gdyni, dwa w Gdańsku i jeden w Szczecinie.

Całkowita powierzchnia naszych placów składowych to ok. 63 tys. m2. Pozwala nam to na składowanie 5500 TEU w Gdyni oraz 800 TEU w Szczecinie.

(1 TEU = 1 kontener 20')

Depoty są wyposażone w specjalistyczne sztaplarki KALMAR oraz SVETRUCK mogące ustawić kontenery w sześciu warstwach.

Każdy plac składowy posiada bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej, dzięki czemu możliwy jest załadunek kontenerów nie tylko na naczepy samochodowe, ale także na wagony kolejowe i to bez dodatkowych kosztów.

Zajmujemy się także naprawami oraz serwisem kontenerów w morskich terminalach kontenerowych w:

BCT Gdynia

GCT Gdynia

DCT Gdansk

DB Port Szczecin

Każdy kontener składany na jednym z naszych depot jest ewidencjonowany oraz weryfikowany w zakresie jego sprawności technicznej, a raport z tych czynności przekazywany do Armatora. Raporty takie przesyłane są drogą elektroniczną, faksową lub poprzez system EDI.

Dodatkowo nasze depoty wyposażone są w aparaty cyfrowe, umożliwiające udokumentowanie stanu technicznego kontenera. Na tej podstawie Armator może zadecydować, czy kontener ma zostać poddany naprawie, czy też nie.

Na depot oferujemy usługi napraw sprzętu kontenerowego, zgodnie ze standardami IICL-6 lub dodatkowymi wytycznymi przekazanymi nam przez Armatora.

Wszystkie złożenia oraz podjęcia kontenerów z/na depot oraz naprawy raportowane są Armatorowi każdego dnia, a dodatkowo na żądanie, wysyłamy także odpowiednie raporty tygodniowe lub miesięczne.


Kontakt:

tel. +48 58 623 00 00
kom. +48 502 083 183
fax. +48 58 623 05 98
e-mail: ref-con@ref-con.pl