Depot Gdynia - Plac 2

Plac 2

Depot Gdynia - Plac 2
81-061 Gdynia, Hutnicza 7
Pojemność składowa: 1200 TEU

Godziny pracy:
- poniedziałek - piątek 7.00 - 23.00
- soboty, niedziele i święta - nieczynne

Na placu tym oferujemy następujące usługi:

  • złożenie, podjęcie kontenera w relacji samochód-plac lub odwrotnie
  • przeładunek kontenera w relacji samochód-plac lub odwrotnie
  • składowanie kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego
  • czyszczenie kontenerów
  • naprawy kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego