Depot Gdynia - Plac 3

Plac 3

Depot Gdynia - Plac 3
81-061 Gdynia, Kontenerowa 20
Pojemność składowa: 1800 TEU

Godziny pracy:
- poniedziałek - piątek 7.00 - 22.00
- soboty, niedziele i święta - nieczynne

Na placu tym oferujemy następujące usługi:

  • złożenie, podjęcie kontenera w relacji samochód-plac lub odwrotnie
  • przeładunek kontenera w relacji samochód-plac lub odwrotnie
  • składowanie kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego
  • czyszczenie kontenerów
  • naprawy kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego