Depot Gdańsk - Plac 1

Depot Gdańsk - Plac 1

Depot Gdańsk
80-601 Gdańsk, ul. Mjr H. Sucharskiego 70
(Nabrzeże Westerplatte)


Godziny pracy:
- poniedziałek - piątek 7.00 – 23.00
- sobota 8.00 - 14.00
- niedziele i święta - nieczynne


Na placu tym oferujemy następujące usługi:

  • złożenie, podjęcie kontenera w relacji samochód-plac, plac-samochód
  • przeładunek kontenera w relacji samochód-plac, plac-samochód
  • składowanie kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego
  • czyszczenie kontenerów
  • naprawy kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego
  • obsługa oraz serwis kontenerów chłodniczych


Telefony kontaktowe:
tel. + 48 519 755 505
e-mail: ref-con.gdansk@ref-con.pl