Sprzedaż kontenerów


W naszej ofercie dostępne są nowe oraz używane kontenery morskie przeznaczone zarówno do transportu
morsko - lądowego jak i na cele magazynowe różnego przeznaczenia.
Oferujemy także kontenery chłodnicze różnych typów.

Kontenery sprzedajemy sprawne eksploatacyjno – technicznie.
Stan techniczny kontenerów jest zgodny z Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach i jest to potwierdzone tabliczką CSC.

Kontenery do innych celów niż do przewozu morsko – lądowego (np. magazynowych) można modyfikować w zależności
od potrzeb.

Kontenery uniwersalne DC są konstrukcji stalowej z drewnianą podłogą. Kontenery 20' 'DC posiadają dodatkowo kieszenie widłowe do przeładunku układarkami widłowymi.

Kontenery chłodnicze RF przeznaczone są zarówno do transportu morsko – lądowego jak i na cele magazynowe.
Kontenery są sprawne eksploatacyjno – technicznie. Stan techniczny kontenerów jest zgodny z Konwencja o Bezpiecznych kontenerach, co jest potwierdzone na tabliczkach CSC.
Ściany zewnętrzne wykonane są z blachy aluminiowej, wewnętrzne, ze stali nierdzewnej, a podłoga z aluminiowych
kształtowników typu T ułożonych wzdłuż kontenera.
Zakres utrzymywanych temperatur: od -25C do +25C z płynną regulacją.

Kontenery są po przeglądzie technicznym PTI, pełnosprawne z 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.
Jako autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny firm: Carrier Transicold, Thermo King, Daikin, Star Cool
oraz Mitsubishi, oferujemy ciągły cało-dobowy serwis naprawczy.

Kontakt:

Bartosz Lewandowski

e-mail: sale@ref-con.pl

tel. +48 509 684 304
tel. +48 58 623 00 00
fax. +48 58 623 05 98