Ref-con service

Depot Gdańsk - Plac 2

Na placu tym oferujemy następujące usługi:

  • złożenie, podjęcie kontenera w relacji samochód-plac, wagon kolejowy-plac lub odwrotnie
  • przeładunek kontenera w relacji samochód-plac, wagon kolejowy-plac lub odwrotnie
  • składowanie kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego
  • czyszczenie kontenerów
  • naprawy kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego
  • bezpośrednie połączenie z infrastrukturą kolejow
  • bocznica jest w stanie pomieścić jednorazowo 18 platform kolejowych typu SGS.

Depot Gdańsk – Plac 2
80-601 Gdańsk,
ul. Mjr H. Sucharskiego 1
(dojazd od ul. Ku Ujściu)

Telefony kontaktowe:
tel. + 48 519 755 505
e-mail: ref-con.gdansk@ref-con.pl

Godziny pracy:
– poniedziałek – piątek 7.00 – 23.00
– sobota 8.00 – 14.00 – obsługa kontenerów w relacji plac-wagon, wagon-plac
– niedziele i święta – nieczynne