Ref-con service

Depot Gdynia - Plac 1

Na placu tym oferujemy następujące usługi:

  • złożenie, podjęcie kontenera w relacji samochód-plac, wagon kolejowy-plac lub odwrotnie
  • przeładunek kontenera w relacji samochód-plac, wagon kolejowy-plac lub odwrotnie
  • składowanie kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego
  • czyszczenie kontenerów
  • naprawy kontenerów oraz pozostałego sprzętu kontenerowego
  • obsługa oraz serwis kontenerów chłodniczych
  • obsługa oraz serwis agregatów prądotwórczych G/S do kontenerów chłodniczych
  • bezpośrednie połączenie z infrastrukturą kolejową
  • bocznica jest w stanie pomieścić jednorazowo 21 platform kolejowych typu SGS.

Depot Gdynia – Plac 1
81-212 Gdynia, Hutnicza 1
Pojemność składowa: 2500 TEU

Godziny pracy:
– poniedziałek – piątek 7.00 – 23.00
– sobota 8.00 – 14.00
– niedziele i święta – nieczynne